Διατροφικά και γαστρεντερικά προβλήματα σε παιδιά με διαταραχές του φάσματος του αυτισμού

Η διατροφή φαίνεται να εμπλέκεται όλο και περισσότερο, τόσο στην αιτιολογία, όσο και στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων του αυτισμού.
Οι διαταραχές του φάσματος του αυτισμού αποτελούν μία ομάδα νευροαναπτυξιακών διαταραχών που χαρακτηρίζονται από δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, επικοινωνιακά ελλείμματα και επαναλαμβανόμενες, στερεοτυπικές συμπεριφορές. Στις διαταραχές αυτές συμπεριλαμβάνονται ο αυτισμός, το σύνδρομο Asperger, η παιδική αποδιοργανωτική διαταραχή, το σύνδρομο Rett και η διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή μη προσδιοριζόμενη αλλιώς.