ΗΜΙΚΡΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Οι ημικρανίες χαρακτηρίζονται από επεισόδια επαναλαμβανόμενων πονοκεφάλων, μέτριας ή μεγάλης έντασης.Οι ημικρανίες αποτελούν μία χρόνια, και συνήθως κληρονομική κατάσταση, η οποία χαρακτηρίζεται από επεισόδια επαναλαμβανόμενων πονοκεφάλων, μέτριας ή μεγάλης έντασης, που διαρκούν από 4 έως και 72 ώρες. Ο πόνος είναι μονομερής και παλλόμενος και συνοδεύεται και από άλλα συμπτώματα, όπως ναυτία, φωνοφοβία και φωτοφοβία. Έχουν παρατηρηθεί κάποιοι παράγοντες που φαίνεται ότι ευθύνονται για την έναρξη ή την παρατεταμένη διάρκεια των κρίσεων, χωρίς, ωστόσο, να είναι ακόμα γνωστοί οι ακριβείς μηχανισμοί. Οι παράγοντες που έχουν αναφερθεί στη βιβλιογραφία σχετίζονται είτε με τρόφιμα, είτε με ορμόνες, είτε με το περιβάλλον. Το άγχος αποτελεί τον πιο συχνά αναφερόμενο παράγοντα, ενώ κάποιοι άλλοι συχνοί μη διαιτητικοί μεσολαβητές είναι οι ορμόνες στις γυναίκες, ο καιρός και διαταραχές στον ύπνο.